Sức Mạnh Vượt Trội - Băng Thông Chạm Nóc

 

ASUS công bố chương trình khuyến mãi “SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI – BĂNG THÔNG CHẠM NÓC” - Tặng ngay Router WiFi 6 RT-AX53 khi mua bo mạch chủ Z690 bất kì và router WiFi 6 bất kì (TUF AX3000 trở lên)

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

 

Khi mua bo mạch chủ Z690 bất kì và router WiFi 6 bất kì (TUF AX3000 trở lên)

THỜI GIAN

2021/10/28~2021/11/30

ĐĂNG KÝ

1. Thời gian khuyến mãi: 

Chương trình diễn ra từ ngày 28/10/2021 đến 30/11/2021 hoặc cho đến khi hết quà
Hạn chót đăng ký nhận quà 05/12/2021

 

2. Sản phẩm áp dụng và quà tặng: 

Tặng ngay Router WiFi 6 RT-AX53 khi mua bo mạch chủ Z690 bất kì và router WiFi 6 theo danh sách sau:
- TUF AX3000
- TUF AX5400
- RT-AX82U
- RT-AX82U GUNDAM
- RT-AX86U
- RT-AX86U GUNDAM
- RT-AX88U
- RT-AX92U
- RT-AX92U AiMesh
- GT-AX11000
- RT-AX89X
- ZenWiFi XT8
- ZenWiFi XD6
- ZenWiFi Mini XD4

Lưu ý:

Tin khác